om arbetsintegrerande socialt företagande

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Ragnar Andersson Temagruppen Entreprenörskap och företagande inom den sociala ekonomin och Alexander Ingster Hofgren, Coompanion Stockholm (2014). Finansierad av Europeiska Socialfonden i Sverige.

Genom att analysera årsredovisningar från arbetsintegrerande sociala företag har författarna identifierat hur mycket företagen lånade 2012 och kartlagt olika lånemönster. Med detta som grund bygger man olika scenarier för att beräkna det framtida lånebehovet i gruppen arbetsintegrerande sociala företag i Sverige. I ett avslutande kapitel gör författarna en bedömning av företagens ekonomiska hälsa 2012.

Ladda ner: Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.PDF