om arbetsintegrerande socialt företagande

Utvärdering av utbildningen "Nyfiken på arbetsintegrerande sociala företag".

Sjöstrand & Tilling Utvecklingskompetens AB (2014). På uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap & Företagande inom social ekonomi. Finansierad av Europeiska Socialfonden i Sverige.

Rapporten är en uppföljning av distansutbildningen "Nyfiken på arbetsintegrerande sociala företag", som hölls våren och sommaren 2012 av Tanke och handling. Uppföljningen hade flera syften. Det första var att ta del av deltagarnas synpunkter på utbildningen som sådan. Det andra var att få en bild av vad i utbildningen som deltagarna ansåg varit relevant och användbart i sitt arbete efter utbildningen. Ett ytterligare syfte var att se om utbildningen lett till någon positiv förändring i de deltagande kommunernas verksamhet.

Ladda ner: Utvärdering av "Nyfiken på arbetsintegrerande sociala företag".PDF