om arbetsintegrerande socialt företagande

A Map of Social Enterprises and their Eco-Systems in Europe. Jämförelse och i Sverige

European Commission. Charu Wilkinson ICF Consulting Services Limited. 31 oktober 2014. Engelska.

Europeiska kommissionen, DG Employment, Social Affairs & Inclusion har beställt denna jämförande rapport om socialt företagande och stödstrukturerna (lagar, regler, företagsrådgivning) för att starta, driva och utveckla socialt företagande i EU:s 29 medlemsstater. Rapporten avser socialt företagande i vid bemärkelse men den svenska landrapporten har fokus arbetsintegrerande sociala företag.

Länk till rapporten på Kommissionens webbplatslänk till annan webbplats.

Ladda ner sammanfattningen, på engelska.PDF

Ladda ner den svenska landrapporten, på engelska.PDF