om arbetsintegrerande socialt företagande

Slutrapport, Temagrupp Entreprenörskap & Företagande 2013-2014

Slutrapport från Temagruppen Entreprenörskap & Företagande inom den sociala ekonomin 2013-2014. (2015) Ebba Sellström.  

Slutrapport från ett nationellt projekt finansierat av Socialfonden i Sverige. Projektet pågick 2009-2014 men denna rapport avser de två sista åren. I rapporten presenteras slutsatser och förslag till fortsatt arbete för att stärka företagandet inom den sociala ekonomin och särskilt de arbetsintegrerande sociala företagen. Här finns också beskrivning av projektets organisation, arbetssätt och producerat material mm.

Ladda  ner Slutrapport Temagrupp Entreprenörskap & Företagande 2013-2014PDF