om arbetsintegrerande socialt företagande

Socialt entreprenörskap och social innovation. Kartläggning av insatser i Norden

Nordiska ministerrådet. (2015). OBS Rapporten är skriven på norska och är en del i arbetet inom Hållbar nordisk välfärd.

Rapporten innehåller innehåller framför allt beskrivning av ett antal insatser som genomförs i alla de nordiska länderna med syfte att stimulera ett socialt entreprenörskap och med ett särskilt fokus på det som skapar arbete för de som idag står utanför arbetsmarknaden. Kartläggningen är inte  heltäckande men ger ändå en bild av hur det ser ut i de olika nordiska länderna. I rapporten presenteras också förslag på vad vi i norden skulle kunna göra gemensamt i framtiden för att stärka utvecklingen. Rapporten innehåller också beskrivningar av arbetsmarknaden, begreppen socialt entreprenörskap och social innovation och hur de ter sig i verkligheten i de olika nordiska länderna. Ett kapitel är skrivet av forskarna Linda Lundgaard och Lars Hulgård från Roskilde universitet.

Läs mer om Nordiska ministerrådets tema Hållbar nordisk välfärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner Socialt entreprenörskap och social innovationPDF.