om arbetsintegrerande socialt företagande

En prognostiserande SROI‐analys av Ideell Second Hand

SERUS. Erik  Jannesson & Ellen Nilsson (2015). På uppdrag av Stockholms Stadsmission med finansiering från Tillväxtverket.

"De totala insatserna i Ideell Second Hand för ett år uppgår till 1,991 miljarder kr. Det sociala och ekonomiska värde som uppstår som en konsekvens av dessa insatser och relaterade aktiviteter uppgår till motsvarande mellan 7,529 och 14,694 miljarder kr, efter att hänsyn tagits till påverkan i termer av deadweight, tillskrivning och förflyttning samt till nyttoperiod och avtrappning. Detta ger ett SROI‐värde på 3,8–7,4:1 vilket innebär att för varje investerad krona i ISH skapas ett värde motsvarande 3,8–7,4 kr."

Ladda ner hela rapportenPDF