om arbetsintegrerande socialt företagande

Filantroper, frivilliga och sociala entreprenörer

Docent Filip Wijkström. Handelshögskolan Stockholm (2015). En artikel som bygger på en föreläsning som författaren höll hösten 2014.

Här tecknas uvuddragen i en omvandling av civilsamhället som nu pågår och som är central för att förstå vart den ideella sektorn och dess många olika organisationer är på väg. Författaren argumenterar här för att denna "omförhandling av samhällskontraktet" an få konsekvenser som löper utanför de enskilda organisationerna, specifikt när det gäller det svenska medborgarskapet.

Allt fler filantroper, frivilliga och sociala entreprenörer finner vägen in i såväl det vardagliga samtalet och vårt idéburna organisationsliv som i forskningen om dessa organisationer. Dessa nya medborgartyper tycks vara något annorlunda beskaffade än de folkrörelsemedlemmar som – analytiskt såväl som praktiskt – befolkade 1900-talets rika föreningsliv. De förväntas fylla delvis andra funktioner och de verkar i organisationer som tycks fungera på ett annat sätt än tidigare.

Ladda ner artikelnPDF