om arbetsintegrerande socialt företagande

Sociala företag vidgar arbetsmarknaden

Blideman, B. & Laurelii, E. (2011). Kommentus media i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, ISBN 978-91-7345-261-8.

Det här är en översiktlig och lätt tillgänglig bok om arbetsintegrerande sociala företag för personer som vill starta eller stödja utvecklingen av sociala företag. Huvuddelen av boken bygger på fem exempel som beskriver vad sociala företag kan vara i praktiken. Här finns också tips och hänvisningar till forskning. Boken är en grundbok i ämnet.

Publikationen finns ej tillgänglig digitalt. Kan beställas från: KOMLITT FÖRLAG, Rönnowsgatan 8 DA, 252 25 Helsingborg. Tel: 042-33 05 90 eller info@komlitt.se