om arbetsintegrerande socialt företagande

Att arbeta för arbete: En juridisk handledning om sociala arbetskooperativ

Blideman, Bosse. & Karlsson, Yngve. (2003) Att arbeta för arbete: juridisk handledning om sociala arbetskooperativ. Kommentus. ISBN 91-7345-134-7.

Boken ger svar på frågorna: Vad är ett socialt arbetskooperativ? Vilken är den lämpliga juridiska formen? Hur regleras förhållandet mellan ett socialt arbetskooperativ och en kommun? Vad bör man göra och vad får man göra? Här finns också intressant information om vilka möjligheter offentlig sektor har att stödja sociala arbetskooperativ med positiv särbehandling.

Publikationen finns ej tillgänglig i digitalt format. Kan beställas från: bosse@tankeochhandling.cooplänk till annan webbplats