om arbetsintegrerande socialt företagande

Att stödja utan att styra – Hur kan kommuner göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Blideman, Bo.Tillväxtverket. (2011). Producerad med stöd av Europeiska socialfonden i Sverige.

Att stödja utan att styra svarar på de vanligaste frågorna från kommuner som vill stödja framväxten av arbetsintegrerande sociala företag, till exempel kring tillämpning av regelverk som Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, Konkurrenslagstiftning och EUs statsstödsregler och vart man hittar eldsjälarna. Rapporten diskuterar också för vilka socialt företagande lämpar sig.

Ladda ner Att stödja utan att styraPDF