om arbetsintegrerande socialt företagande

Fyra räknesätt och ett bokslut. Handbok i Socioekonomiskt bokslut

NUTEK (Nu Tillväxtverket). (2008). Infonr 023-2008. Producerad med stöd av Europeiska Socialfonden i Sverige.

Handboken är tänkt att vara ett verktyg för sociala företag och andra ideella och offentligt drivna verksamheter, där det är intressant att se den ekonomiska nyttan av samhälleliga investeringar. I vissa fall täcker handboken det behov av kunskap som behövs, i andra fall behövs kanske mer hjälp på vägen.

Ladda ner Fyra räknesätt och ett bokslutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster