om arbetsintegrerande socialt företagande

Handbok i Social redovisning För Sociala arbetskooperativ

Norberg, Urban, med flera. (2007), Kooperativet KOS. Stockholm.

Handboken är en introduktion i social redovisning och kan användas i det praktiska arbetet med att genomföra en social redovisning i ett socialt arbetskooperativ. Ett introduktionsavsnitt beskriver sociala arbetskooperativ och själva avsikten med social redovisning. Därefter följer exempel på metoder som kan ge struktur åt diskussioner och insamling av uppgifter för att få kunskap om kooperativets arbete.

Ladda ner Handbok i Social redovisning För Sociala arbetskooperativPDF