om arbetsintegrerande socialt företagande

Karriärstöd – en väg till arbete genom sociala företag.

Coompanion, Vägen Ut! kooperativen. (2011). Producerad med stöd av Europeiska Socialfonden i Sverige.

Skriften är en beskrivning av metoden Karriärstöd som utarbetats av kooperativet Vägen Ut! i samarbete med Försäkringskassan, Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbunden och Sociala företag. Karriärstöd ger en ingång till arbetsmarknaden för människor som står mycket långt från arbetsmarknaden och är en svårrehabiliterad grupp. Man tar också upp jämställdhetsspecifika problem.

Ladda ner KarriärstödPDF