om arbetsintegrerande socialt företagande

Kreditbedömning av sociala företag

Coompanion, NUTEK (senare Tillväxtverket. (2007) Info 017-2007. Producerad med stöd av Europeiska Socialfonden i Sverige.

En vägledning både för tjänstemän på banker, och för dem som driver ett socialt företag. Skriften ger en inblick i skillnaden mellan hur sociala företag kreditbedöms i jämförelse med reguljära företag. Foldern beskriver också bankens verksamhet och hur banktjänstemän gör bedömningar.

Ladda ner Kreditbedömning av sociala företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster