om arbetsintegrerande socialt företagande

Miljömässiga och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Konkurrensverket. (2011). Stockholm.

Skriften belyser vikten av att upphandlande myndigheter och upphandlande enheter överväger om det är befogat att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Den informerar om hur beställarkrav som gäller dessa hänsyn kan utformas för att vara förenliga med upphandlingsreglerna samtidigt som de inte begränsar konkurrensen med oförmånliga inköp av varor och tjänster som följd.

Ladda ner Miljömässiga och sociala hänsyn i offentlig upphandlingPDF