om arbetsintegrerande socialt företagande

Vägen vidare – trygghet och hopp. En handbok om att skapa kvinnojoursplatser.

Vägen ut! Kooperativen, Companion Göteborgsregionen. (2007).

Vi vill synliggöra brottsoffer som ofta blir osynliggjorda. Alla våldsutsatta kvinnor har lika rätt till stöd och hjälp. Även för gruppen våldsutsatta, missbrukande kvinnor som lever i kriminella kretsar måste det finnas kvinnojourplatser. Boken ger vägledning i mötet med våldsutsatta kvinnor med missbruk och innehåller samlad kunskap i ämnet.

Ladda ner Vägen vidarePDF