om arbetsintegrerande socialt företagande

Att lära av mirakel, studiehandledning

Karin Källström. (2013). Temagruppen Entreprenörskap & Företagande i samarbete med Vuxenskolan.

Utbildningen genomförs kring ett studiematerial. Studiematerialet består av boken "Att lära av mirakel", tillsammans med den här studiehandledningen. Upplägget som presenteras i den här studiehandledningen består av tjugo "tillfällen". Vardera "tillfälle" kan vara en vecka eller mer, eller bara ett par timmar långa.Materialet ska ses och användas som ett smörgåsbord, där gruppen gemensamt väljer vad som ska läsas, diskuteras och göras. Diskussionsfrågorna i studiehandledningen är endast exempel att utgå ifrån.

Ladda ner studiehandledningenPDF

Ladda ner Att lära av mirakelöppnas i nytt fönster