om arbetsintegrerande socialt företagande

Guide till arbetsträning och rehabilitering i sociala företag

SKOOPI. (2013) Sellström Ebba (red). Finansierad med medel från Allmänna Arvsfonden.

En lättläst guide till sociala arbetskooperativ som ger tips och råd om arbetsträning och rehabilitering i olika verksamheter. I skriften tar man upp ämnen som egenmaktsprocesser, situationsanpassat ledarskap, arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsledarens roll i en kooperativ organisation. Här finns också råd om kvalitetssäkring och hur man genomför så kallade motiverande samtal.

Ladda ner Guide till arbetsträning ...PDF