om arbetsintegrerande socialt företagande

Kvalitetssäkringsmetoder för organisations- och samhällsnytta

Coompanion Stockholm. (2011). Kompetent social ekonomi. Producerad med stöd av Europeiska Socialfonden i Sverige.

Denna skrift innehåller information om kvalitetssäkringsmetoder som kan vara användbara för den sociala ekonomins organisationer. Skriften är ett resultat av ett samarbete mellan den finska folkbildningsorganisationen KSL och Coompanion Stockholms socialfondsprojekt Kompetent Social Ekonomi och Kompetenta Anordnare.

Ladda ner KvalitetssäkringsmetoderPDF