om arbetsintegrerande socialt företagande

Kvalitetssäkringsmetoder

Annette Dünkelberg. Coompanion Stockholm. (2011). Producerad med stöd från Europeiska Socialfonden i Sverige.

Sociala företag har behov av att visa upp sig som en kompetent aktör – som arbetsgivare, handledare och vid till exempel upphandling av offentliga tjänster. I den här publikationen presenteras metoderna ISO 26000, Social redovisning, So-e, SROI och SYTA i en jämförande matris. Avsikten med matrisen är att varje organisation ska kunna göra en första bedömning av de olika metodernas användbarhet genom att få följande områden belysta: Målgrupp, Användningsområde, Utförare: internt/externt, Tidsrymd, Kostnad, Goda exempel mm samt kontaktuppgifter för den som vill ha mer information.

Ladda ner KvalitetssäkringsmetoderPDF