om arbetsintegrerande socialt företagande

Social Return on Investment, SROI: innebörd & tillämpning

Nilsson, E. & Hahn, G. (2012) Linköping: Serus. ISBN 978-91-637-0381-2.

De flesta verksamheter mäts och utvärderas primärt utifrån ett finansiellt perspektiv. SROI (Social Return on Investment) har en bredare ansats och bidrar till förståelse för effekter och värdeskapande av och inom organisationer i den sociala ekonomin, offentlig sektor och näringslivet. Utifrån sitt fokus på de sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter, bidrar SROI även till att tydliggöra en verksamhets faktiska påverkan.

Beställ boken från Serus, via e.postPDF