om arbetsintegrerande socialt företagande

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Magnus Andersson. Tillväxtverket 2011. Info 0371.

Denna guide är framtagen för att tydliggöra olika företagsformer (associationer) som kan användas för arbetsintegrerande sociala företag. Den pekar bland annat på skillnader och likheter och visar när det kan vara lämpligt att använda den ena eller andra formen. Detta visar vi även genom några fiktiva exempel.

Ladda ner Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företagPDF