om arbetsintegrerande socialt företagande

Att välja associationsform för att driva företag tillsammans

Tillväxtverket 2014, Info 0562.

Skriften är en vägledning för dem som ska starta och driva företag tillsammans att hitta den associationsform (företagsform) som passar bäst. Den innehåller endast information om de associationsformer som kan användas om företaget ska ha flera ägare eller medlemmar.

Ladda ner Att välja associationsform för att driva företag tillsammans.PDF