om arbetsintegrerande socialt företagande

Samhälleliga mål med offentlig upphandling som medel

Reviderad och utökad upplaga inför ny lagstiftning 2016. Info 0292 Rev_A. Tillväxtverket 2014. Bosse Blideman och Mathias Sylwan.

Den här guiden visar hur offentliga verksamheter kan använda upphandling för att också nå samhälleliga mål inom ramen for regelverken. Det kan handla om att upphandla med sociala hänsyn, men också om hur man planerar och genomför sina köp och upphandlingar. Skriften beror ocksa det upphandlingsdirektiv fran EU som ska implementeras i svensk lagstiftning senast 2016.

Ladda ner Samhälleliga mål med offentlig upphandling som medelPDF