om arbetsintegrerande socialt företagande

Kokbok om att trivas på jobbet

Beatrice Alger och Carina Blomgren. Foto: Mia Bobzow. Illustration och formgivning: Pernilla Albinsson. ISBN: 978-91-980456-3-5 Utgivningsår: 2014.

Författarna har lång erfarenhet av arbete i arbetsintegrerande sociala företag inom Forum Skills. Boken Trivas på jobbet är upplagd som en utbildning i olika steg. Den kan läsas från sida ett, eller så kan man dyka direkt in i de kapitel som för stunden känns mest angelägna. Det ges konkreta situationer, som är tänkta att diskuteras i grupp. Dessutom innehåller boken övningar som synliggör olika konfliktsituationer. Hur beter vi oss när det blir missförstånd? Och hur kan vi motverka att det uppstår oklarheter? Man kan också med bokens hjälp testa vilka olika roller - synliga eller dolda - som finns i den arbetsgrupp man tillhör.

Boken kan beställas från Forum Skills.  Ladda ner information om hur man beställer boken.PDF