om arbetsintegrerande socialt företagande

Nya finansieringsformer för social innovation.

Camilla Backström, Mötesplats Social Innovation, MSI (2014.

Rapporten ger en överblick av internationella erfarenheter och insikter kring "impact investing" (investeringar i social/samhällelig nytta). Rapporten beskriver fenomenet impact investing och gör djupdykningar i Storbritannien, Frankrike, Kanada och USA.

Ladda ner: Nya finansieringsformer för social innovation.PDF