om arbetsintegrerande socialt företagande

Utbildningsbehov i arbetsintegrerande sociala företag i Skaraborg.

Cecilia Lindström (2014). På uppdrag av Coompanion Skaraborg inom projektet LUKAS.

Rapporten innehåller resultatet av en undersökning av vilket utbildningsbehov som fanns i de arbetsintegrerande sociala företagen i Skaraborg 2013-14. I slutet av rapporten presenteras en modell för att planera och genomföra utbildningar anpassade till företagens och deras medarbetares individuella behov över tid.

Ladda ner: Utbildningsbehov i arbetsintegrerande sociala företag i SkaraborgPDF.