om arbetsintegrerande socialt företagande

Introduktion för drift av sociala företag

En skrift framtagen i samverkan mellan flera Socialfondsfinansierade projekt. 2015. Linnea Nilsson, Tanke & Handling ek. för.

Syftet med skriften är att dela med sig av erfarenheter och kunskap för att bidra till att skapa fler hållbara sociala företag. Den är tänkt att fungera som en guide för de som driver sociala företag och behandlar ämnen som: Värdegrund, delaktighet, affärsutveckling och styrning.

Ladda ner och läs Introduktion för drift av sociala företagPDF.