om arbetsintegrerande socialt företagande

Skapa förutsättningar för att främja sociala företag inom ramen för social ekonomi och innovation

Europeiska kommissionen, Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Initiativ för socialt företagande. (2011) Bryssel.

För att främja den sociala marknadsekonomin har kommissionen gjort social ekonomi och social innovation till centrala inslag i kampen mot fattigdom och utestängning. Med detta meddelande vill kommissionen: 1) Lägga fram en kortsiktig handlingsplan för att stödja utvecklingen för de sociala företagen, som är nyckelaktörer i den sociala ekonomin och för social innovation, samt 2) få till stånd en debatt om möjliga alternativ på lång eller medellång sikt.

Ladda ner publikationen Skapa förutsättningar för att främja sociala företag inom ramen för social ekonomi och innovationPDF