om arbetsintegrerande socialt företagande

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin

Europeiska Parlamentet (2009) (2008/2250, INI).

Den sociala ekonomin kan förbättra missgynnade personers sociala ställning avsevärt och har kapacitet för sociala innovationer som bidrar till att lösa sociala problem. Europaparlamentet understryker att den sociala ekonomin spelar en viktig roll eftersom den kombinerar lönsamhet med solidaritet och skapar kvalitativa arbetstillfällen. Den stärker också den sociala, ekonomiska och regionala sammanhållning och främjar ett aktivt medborgarskap.

Ladda ner Europaparlamentets resolutionPDF