om arbetsintegrerande socialt företagande

Programförslag för fler och växande sociala företag

NUTEK. (2008), dnr 012­2007­4248.

Här redovisar Nutek (senare Tillväxtverket) ett regeringsuppdrag om att utarbeta ett program med förslag på insatser som stimulerar att fler sociala företag startar och växer, och om hur hinder för deltagande i arbetslivet genom socialt företagande kan undanröjas. Uppdraget är ett samarbete med Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen samt Sveriges kommuner och landsting.

Ladda ner Programförslag för fler och växande sociala företagPDF