om arbetsintegrerande socialt företagande

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag

Tillväxtverket.  N2010/10036/SF.

Planering och genomförande av uppdraget har gjorts i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen, representanter för Sveriges Kommuner och Landsting och arbetsintegrerande sociala företag. Rapporten innehåller en genomgång av tillgängliga stöd för individer och sociala företag samt förslag på åtgärder för att underlätta utvecklingen för att skapa fler arbetstillfällen i sociala företag.

Ladda ner rapportenPDF