om arbetsintegrerande socialt företagande

Social ekonomi i EU-landet Sverige – tradition och förnyelse i samma begrepp

Kulturdepartementet 1998:48, (1998)Stockholm.

I denna rapport redovisar arbetsgruppen om den sociala ekonomin och dess utveckling, sitt engagemang för frågan om en svensk definition av begreppet social ekonomi. Det första steget är att kartlägga villkoren för den sociala ekonomin i Sverige och belysa dess betydelse i samhället. En definition av begreppet behövs framför i allt tre sammanhang: för statliga åtgärder för att underlätta villkoren för den sociala ekonomin, för olika EG-program och strukturfonder, samt för samverkan med offentlig sektor.

Ladda ner Social ekonomi i EU-landet Sverige - tradition och förnyelse i samma begreppPDF