om arbetsintegrerande socialt företagande

Socialt ansvarsfull upphandling – offentlig upphandling

Europeiska kommissionen. (2010), utgiven av Europeiska kommissionens program för sysselsättning och social solidaritet (2007­2013), Progress, med stöd av generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter, och generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster Bryssel.

Syftet med handledningen är att öka de upphandlande myndigheternas medvetenhet om fördelarna med sociala hänsyn vid upphandlingar och att förklara hur de kan beaktas. Skriften är en steg-för-steg-guide som vänder sig till offentliga myndigheter men som även kan inspirera upphandlare inom privat sektor.

Ladda ner Socialt ansvarsfull upphandling – offentlig upphandlingPDF