om arbetsintegrerande socialt företagande

Socialt företagande - en bransch i tillväxt

NUTEK (senare Tillväxtverket). (2008) Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574.

Boken handlar om erfarenheter av att utveckla, etablera och driva företag med målsättning att skapa arbetstillfällen för grupper som har det särskilt svårt på̊ arbetsmarknaden – det vill säga: sociala företag. De sociala företagens styrka är att de förenar individens behov av arbete med marknadens behov av produkter eller tjänster och samhällets behov av rehabiliteringstjänster och nya arbetstillfällen. Empowerment, är en av de viktigaste komponenterna i det sociala företagandet.

Ladda ner Socialt företagande - en bransch i tillväxtPDF