om arbetsintegrerande socialt företagande

The status of social entrepreneurship in Sweden 2013

Tillväxtverket,Temagruppen Entreprenrörskap och Företagande inom social ekonomi/ (2013)Info 0530. Producerad med stöd av Europeiska Socialfonden i Sverige.

Rapporten till det transnationella nätverket The Social Entrepreneurship Network, SEN, är en lägesbeskrivning av samhällsentreprenörskap och socialt företagande i Sverige. Den behandlar arbetsintegrerande sociala företag, företag inom vård och omsorg med flera andra liknande. De senaste årtiondena har antalet arbetsintegrerande sociala företag utvecklats på ett sätt som både liknar och skiljer sig från andra Europeiska länder.

Ladda ner publikationen The status of social entrepreneurship in Sweden 2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster