om arbetsintegrerande socialt företagande

Aktörer inom social ekonomi i upphandling.

Gunnar Svensson, Integratia AB (2013). Utredning på uppdrag av Social resursförvaltning Göteborg.

Social resursförvaltning inom Göteborgs stad har i uppdrag att förbättra social ekonomis möjligheter att upphandlas. Detta är en kartläggning av nio organisationers upplevelser och erfarenheter av upphandling, och den formar en del av underlaget för den uppdragshandling som kommer beskriva planerade insatser både för social ekonomi och kommunala förvaltningar.

Ladda ner Aktörer inom social ekonomi i upphandling.PDF