om arbetsintegrerande socialt företagande

Möjligheter och hinder att nå arbetsmarknaden för personer med funktionshinder. Utvärderingsrapport.

Berth Danermark och Sif Bjarnason, Örebro Universitet (2014). På uppdrag av Allmänna Arvsfonden.

En utvärdering av 60 projekt som fått stöd från Allmänna Arvsfonden inom området arbete, sysselsättning och funktionsnedsättning. Utvärderingen visar att de projekt som haft som primärt mål att öka möjlighetrna för personer med funktionsnedsättning att få ett arbete har lyckats väl. På kort sikt har ett för hållandevis stort antal personer fått anställning. De långsiktiga effekterna är svårare att bedöma men en stor andel av projekten eller deras resultat lever vidare i  någon form.

Ladda ner: Möjligheter och hinder att nå arbetsmarknade för personer med funktionshinder.PDF