om arbetsintegrerande socialt företagande

Handlingsplan för samarbete med social ekonomi, Göteborgs stad

Lokal handlingsplan för samarbete med social ekonomi. (2015). Göteborgs stad, Västra Göteborg. Carina Falkevall.

Stadsdelsnämnden i Västra Göteborg har tagit fram och beslutat om en lokal handlingsplan för samarbetet med den sociala ekonomin. Den ska bidra till att skapa tydliga förutsättningar för dialog och samverkan, synliggöra och stärka den sociala ekonomins roll och utveckla möjligheterna för den sociala ekonomin att vara en stark aktör inom välfärdssektorn.

Ladda ner Lokal  handlingsplan för samarbete med den sociala ekonomin.PDF