om arbetsintegrerande socialt företagande

Arbetsmarknadspolitiskt program för person med reducerad arbetsförmåga

SOU 2003:95. (2003).

Fler människor med nedsatt arbetsförmåga ska komma i arbete med hjälp av individuellt stöd. Liksom tidigare ska arbetsgivarstöd vara tyngdpunkten i de arbetsmarknadspolitiska insatser som Löne- och bidragsutredningen föreslår. Utredningen lämnar förslag till förändringar i den nuvarande utformningen och styrningen.

Läs mer på riksdagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster