om arbetsintegrerande socialt företagande

Rapport om social redovisning i kooperativet Via Nova

Carlsson, Eva. (2007) Skoopi.

Rapporten ger en inblick i vad det innebär att göra en social redovisning, i allmänhet och för kooperativet Via Nova. Vi beskriver olika steg som vidtagits under året, samt diskussioner och analyser. Utgångspunkten är att de mål som sätts upp, mäts och utvärderas. Det är viktigt att hela processen, från mål fram till mätning, sker tillsammans med de närmaste intressenterna.

Ladda ner Rapport om social redovisning i kooperativet Via NovaPDF