om arbetsintegrerande socialt företagande

Social Economy and Social Entrepreneurship, Social Europé Guide

European Commission, volume 4, DG Employment, Social affairs and inclusion, Bryssel, 2013.

Den här skriften kommer ut vart annat år, med syfte att ge en intresserad men inte nödvändigtvis insatt, publik en sammanställning över politikområden inom socialpolitiken. Den visar huvudfrågor och utmaningar, förklarar riktlinjer och instrument på EU nivå och tillhandahåller praktiska exempel från medlemsstaterna. Det här är den fjärde volymen i serien och beskriver den sociala ekonomin.

Ladda ner Social Economy and Social Entrepreneurship, Social Europé GuidePDF