om arbetsintegrerande socialt företagande

Arbete i egen regi: Från arbetsmarknadsprojekt till social ekonomi

Bartilsson, Sven, Gillberg, Gunnar, Hermansson, Hans-Erik, Olofsson, Pär. (2000) Göteborg: Daidalos. ISBN 91-7173-121-0.

Arbete i egen regi handlar om alternativa vägar till arbete och sysselsättning. Boken har inspirerats av den aktuella diskussionen om den sociala ekonomin (»tredje sektorn») som ett möjligt nytt sysselsättningsområde. Författarna tar sin utgångspunkt i tolv fallstudier som på olika sätt illustrerar hinder och framgångsfaktorer på vägen från ett arbetsmarknadsprojekt till självständig verksamhet.

Boken kan beställas från flera bokhandlar med webbförsäljning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster