om arbetsintegrerande socialt företagande

Nödvändighetsentreprenören – den ofrivilligt frivillige företagaren

Johansson, C. (2009) Info 0345. Tillväxtverket. Producerad med stöd av Europeiska Socialfonden i Sverige.

Skriften är en koncentrerad sammanfattning av doktorsavhandlingen Den ofrivilligt frivillige företagaren av sociologen Christer Johansson vid Linköpings universitet. Avhandlingen bygger på en omfattande studie av personer som genom att starta företag med stöd av Arbetsförmedlingens ”Starta eget-bidrag” skapat sina egna arbetstillfällen.

Ladda ner Nödvändighetsentreprenören ...PDF