om arbetsintegrerande socialt företagande

Rapporter (forskning och kartläggning)

På den här sidan har vi samlat studier från de senaste sex åren kring socialt företagande. Det kan vara forskningsrapporter men också kartläggningar och studier som utförts inom nationella projekt.

Länkarna går oftast direkt till publikationen men i vissa fall till en beskrivande text.

Kartläggningar

Effekter och samhällsnytta av sociala företag

Finansiering

Metodutveckling

Uppföljningar och utvärderingar

Övrigt

Äldre rapporter kring socialt företagande hittar du här!