om arbetsintegrerande socialt företagande

Arbetsintegrerande sociala företag – organisation, ledarskap och delaktighet

Lärobok av Ulla-Carin Hedin, Urban Herlitz, Jari Kousmanen, Eva Laurelii. Studentlitteratur 2015.

På 2000-talet har en ny företagsform etablerat sig i Sverige, arbetsintegrerande sociala företag. I dag finns över 300 sådana företag i landet. Syftet med denna bok är att beskriva och analysera olika aspekter av företagens verksamhet, deras framväxt och relation till andra sektorer i samhället. I bokens andra del görs framförallt en analys av ledningen och styrningen av företagen. Boken riktar sig till studenter inom socialt arbete, sociologi och företagsekonomi på universitet och högskolor men också till verksamma inom offentliga sektorn som vill få kunskap om arbetsintegrerande sociala företag. Den passar även för studiecirklar bland medarbetare inom dessa företag.

Beställ boken från Studentlitteratur.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ISBN:9789144105970