om arbetsintegrerande socialt företagande

Röster om socialt företagande

Arbetsintegrerande sociala företags start och verksamhet berör flera olika myndigheter och organisationer på olika sätt. Som uppdragsgivare, samarbetsparter och finansiärer mm. Här nedan kan du läsa intervjuer där företrädare för några av dessa om hur de ser på sociala företag i förhållande till sin den egna myndighetens samhällsuppdrag.

 • Arbetsförmedlare om sociala företag


  Temagruppen Entreprenörskap & Företagande (2015). Producerad med stöd av Europeiska Socialfonden i Sverige.
  Läs mer
 • Arbetsintegrerande företag lösningen med stort L?


  Bilden föreställer Frida Winnerstig från Försäkringskassan Utanförskap och höga krav gör det svårt för människor med särskilda behov att återvända till arbete. Sociala företag kan vara en väg att gå. – Det finns en medvetenhet om och ett genuint intresse för den här typen av lösningar hos personalen på Försäkringskassan, säger Frida Winnerstig.
  Läs mer
 • Förenklade regler i nya ESF-programmet


  Åsa Lindh – Jag är övertygad om att Socialfonden har haft betydelse för den stora ökningen av arbetsintegrerande företag under senare år. Det kanske skulle ha hänt även utan fonden, men det skulle ha tagit längre tid, säger Åsa Lindh, generaldirektör vid Svenska ESF-rådet.
  Läs mer
 • Neuropsykiatrisk diagnos, ett plus för företagare?


  Johan Wiklund – Jag kom i kontakt med psykisk ohälsa i mitt arbete för ett och ett halvt år sedan. Då började jag inse att det finns ganska intressanta kopplingar mellan entreprenörskap och psykiatriska diagnoser, men forskningen på området är fortfarande begränsad, säger Johan Wiklund, professor i entreprenörskap.
  Läs mer
 • Sund konkurrens med sociala hänsyn?


  Eva Nypelius Upphandlingar med sociala kriterier är det bästa sättet för myndigheter att stödja utvecklingen av socialt arbetsintegrerande företag. Men vi måste vara observanta på risken för snedvriden konkurrens. Det menar Eva Nypelius (C), ersättare för Centerpartiet i SKLs styrelse.
  Läs mer
 • Upphandlingar - en helt ny värld


  Henrietta Stein – För att lyckas uppnå delaktighet på lika villkor behöver vi hitta olika vägar. Jag tror att de arbetsintegrerande företagen kommer att bli fler. Därför är det viktigt att hitta en bra struktur för hur vi kan stödja dem, säger Henrietta Stein, direktör för Avdelningen Rehabilitering till arbete, på Arbetsförmedlingen.
  Läs mer