om arbetsintegrerande socialt företagande

Arbetsintegrerande företag lösningen med stort L?

Utanförskap och höga krav gör det svårt för människor med särskilda behov att återvända till arbete. Sociala företag kan vara en väg att gå. – Det finns en medvetenhet om och ett genuint intresse för den här typen av lösningar hos personalen på Försäkringskassan, säger Frida Winnerstig.

Bilden föreställer Frida Winnerstig från Försäkringskassan

Frida Winnerstig är chef på Försäkringskassans nybildade nationella ESF-kansli. Hennes roll är att leda Försäkringskassans arbete med Socialfonden under den kommande programperioden.

- Vi har en engagerad generaldirektör i Dan Eliasson som vill att vi ska vara aktiva samverkanspartners, och inte bara finnas med som passiva medfinansiärer. Det kommer att bli både utmanande och inspirerande, säger hon.

Under den gångna programperioden (2007-2013) var Försäkringskassan ägare till sex ESF-projekt. Dessutom medfinansierade myndigheten cirka 220 projekt. För närvarande utvärderas arbetet för att myndigheten ska få en tydligare bild av vad som gick bra och vad som kan göras bättre framöver.

Viktigt med olika lösningar

Frida Winnerstig har lång erfarenhet av arbete med både Socialfonden och arbetslivsfrågor från tidigare uppdrag som sekreterare i ett Strukturfondspartnerskapoch med ett förflutet på det nu nedlagda Arbetslivsinstitutet. Hon funderar mycket över begreppet arbetsförmåga och betydelsen av ett inkluderande arbetsliv.

- Kostnaden för att inte ha ett inkluderande arbetsliv är väldigt hög. Det kommer alltid att finnas personer som inte kan arbeta heltid i det uppskruvade tempo som råder i dag. För dem kan socialt arbetsintegrerande företag vara en av flera aktörer.

Föreställningarna om vad som är det bästa för att stödja människor verkar gå i cykler. Ofta vill vi hitta lösningen med stort L, men arbetsvillkoren och kraven i arbetslivet förändras, liksom kraven på företagen. Därför är ett öppet förhållningssätt till olika möjligheter ett viktigt redskap för att lyckas.

- För Försäkringskassans kunder kan socialt arbetsintegrerande företag vara en bra plattform för arbetsträning. De erbjuder en miljö där det finns både kunskap och förståelse för hur man kan bryta ett utanförskap, menar Frida Winnerstig.

Ökad samverkan mellan offentliga aktörer

Frida Winnerstig ser myndighetssamverkan som en betydelsefull pusselbit i arbetet för att underlätta för de sociala företagen.

- Idag finns ett väl utvecklat samarbete med Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården och andra aktörer. Men som med allt samarbete kan det blir bättre.

Hon tror att Europeiska socialfonden kan vara ett stöd i ett sådant utvecklingsarbete.