om arbetsintegrerande socialt företagande

Arbetsförmedlare om sociala företag

Temagruppen Entreprenörskap & Företagande (2015). Producerad med stöd av Europeiska Socialfonden i Sverige.

Entusiastiska arbetsförmedlare berättar om sina erfarenheter av samarbetet med arbetsintegrerande sociala företag. Fler och fler handläggare upptäcker arbetsintegrerande sociala företag som en möjlighet för personer som annars skulle ha svårt att få ett arbete.

Ladda ner Arbetsförmedlare om sociala företagPDF