om arbetsintegrerande socialt företagande

Aktiebolag

En av de juridiska former som man kan välja om man är fler som ska driva ett företag tillsammans. För att starta ett Aktiebolag krävs ett aktiekapital på 50 000 kr. Den som äger aktier är delägare i företaget. Det gör att det är lite omständigt att ta in nya delägare. Delägarna är normalt inte personligt ansvariga för bolagets skulder. Ägande, verksamhet och hur överskott i verksamheten kan användas regleras i bolagsordning (motsvarar stadgarna i en förening).